Kasko sigortası, motorlu kara taşıtlarında sigorta sahibinin iradesi dışında zarara uğraması, çarpma, çarpışma, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmesinden kaynaklanabilecek hasarları karşılayan poliçedir.

 

Kasko Sigortası Nasıl Yapılır?

Kasko sigortası yaptırmak göründüğünden daha basit bir işlemdir. İlk olarak araç sahibinin kimlik bilgileri, aracın ruhsatı, plakası gibi ana bilgilerin verilmesi şarttır. Sigorta şirketi araçla ilgili meydana gelebilecek tüm olumsuzlukları göz önünde bulundurarak bir poliçe hazırlar. Buna ek olarak araç sahibinin isteği üzerine poliçe şartları da düzenlenebilir. Bizim önerimiz kasko sigortanızı yaptırırken ihtiyacınız olan temel ve doğru teminatların saptanması çok önemlidir çünkü bu belirlenen teminatlar poliçenin rakamını ve kapsamını etkilemektedir. Eğer poliçenizde yurtdışını belirtmediyseniz sigortanız sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

 

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi kasko sigortası tamamen araç sahibinin isteği doğrultusunda oluşturulan bir poliçedir. Temel olarak; yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs gibi araç sahibinin ihtiyacı doğrultusunda teminat kapsamı genişletilebilir.

 

Sigortanın Başlangıcı-Sonu ve Bildirim Süreleri:

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile 12.00'de başlar ve saat 12.00'de sona erer. Araç sahibi araç hasar aldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmek zorundadır. Daha sonra sigortacı da riziko gerçekleştiğinde hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 günde sigortalıya hasar ve tazminat miktarını bildirmekle yükümlüdür.

 

Kasko teklifi alabileceğiniz siteler;